Αρχείο

Δράση:

Για την επίτευξη των στόχων της, η ΠΣΕΠΕΠ έχει:

Καθιερώσει και αναβαθμίσει τους ετήσιους θεσμούς της Εβδομάδας και του Φεστιβάλ Παιδιού που ήταν οι κύριες δραστηριότητες των Επαρχιακών Επιτροπών Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού

Συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της Κύπρου και του εξωτερικού που αφορούν άμεσα ζωτικά προβλήματα των παιδιών

Γίνει μέλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανώσεων για την διεκδίκηση και εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Φόρουμ Παιδικής Ευημερίας (IFCW), του Eurochild και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια (EAPN)

Θεσμοθετήσει το Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού

Κάμει σειρά παρεμβάσεων με την έκδοση των Θέσεών της πάνω σε θέματα παιδικής προστασίας και ευημερίας

Συμβάλει στην υλοποίηση του διορισμού Επιτρόπου για το Παιδί, βήμα σημαντικότατο στην διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο

Καθιερώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για ενήλικες με στόχο την επιμόρφωση στην Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΣΔΠ) και την εφαρμογή της σε καθημερινό επίπεδο

Ιδρύσει και συντονίζει τη λειτουργία της Κυπριακής Παιδοβουλής

 

© PCCPWC.org  | Privacy Policy