Τι ειναι το διεθνεσ φορουμ παιδικησ ευημεριασ;

Το Διεθνές Φόρουμ Παιδικής Ευημερίας είναι ένας διεθνής Μη-Κυβερνητικός Οργανισμός αφοσιωμένος στην προώθηση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος αναγνωρίζει την σημασία της πολιτικής βούλησης στην σημερινή πρόκληση του να κάνουμε τον κόσμο έναν καλύτερο τόπο για τα παιδιά.

Θεμελειώθηκε πάνω στον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών και δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.

Αποτελείται από ηγετικές οργανώσεις παιδικής ευημερίας που εδρεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο και πιστεύει πως με την ενδυνάμωση της ικανότητας και της τεχνογνωσίας των μελών του, με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και με την προώθηση αποτελεσματικής συνεργασίας, η ευημερία των παιδιών μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αποστολή του είναι να εργάζεται προς όφελος των παιδιών όλου του κόσμου, να βελτιώνει τις συνθήκες ζωής τους και να προωθεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων τους.

Το Διεθνές Φόρουμ Παιδικής Ευημερίας είναι εγγεγραμμένη Μη-Κυβερνητική Οργάνωση στο Ελβετικό Καντόνιο της Γενεύης κάτω από τον σχετικό Ελβετικό Νόμο και έχει Συμβουλευτικό Ρόλο (Κατηγορίας 11) με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών.

Ιδρύθηκε το 1989 "για να ενδυναμώσει τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις παιδικής ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω ανάπτυξης τεχνογνωσίας και για να συνεργαστεί σε καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες εκ μέρους του πιο πολύτιμου αγαθού αυτού του πλανήτη – των παιδιών»

Χρηματοδοτείται από τις ετήσιες εισφορές των μελών του, χορηγίες από διεθνή ταμεία και ιδρύματα και έσοδα από τις διάφορες δραστηριότητές του όπως συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε την ιστοσελίδα του IFCW: www.ifcw.org

 

© PCCPWC.org  | Privacy Policy