Ποιοι Είμαστε

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) ιδρύθηκε το 1994 από τις Επαρχιακές Επιτροπές Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (Ε.ΕΠΕΠ), που λειτουργούσαν από το 1979 σε όλες τις επαρχίες, με έργο και αποστολή να ενεργεί ως το ανώτατο θεσμικό όργανο των ΕΠΕΠ για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά αναγνωρίζονται στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΣΔΠ) και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών της Κύπρου και του κόσμου, σε συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και συναφείς Οργανώσεις άλλων χωρών και να συντονίζει την διοργάνωση των ετήσιων εκδηλώσεων της Εβδομάδας και του Φεστιβάλ Παιδιού.

   

© PCCPWC.org  | Privacy Policy