ΕΔΡΑ:

Αγ. Δημητρίου 23

2012 Λευκωσία

Κύπρος

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 50320, 3603 Λεμεσός, Κύπρος

 

Τηλέφωνο: 22 441 462

Τηλεομοιότυπο (Fax): 25 368 457

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pccpwc@cytanet.com.cy

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΣΕΠΕΠ (2011-2013):

Πρόεδρος:  Νινέττα Καζαντζή

 Τηλ.: 99 636 936              

ninetak@cytanet.com.cy

 

Αντιπρόεδρος: Σκεύη Κουκουμά

Τηλ.: 99 648 825               

koukoumas@hotmail.com

 

Γραμματέας: Αννίτα Κονή

Τηλ.: 99 406 485

annitakoni@cytanet.com.cy

 

Ταμίας: Μιχάλης Μιχαήλ

Τηλ.: 99 458 034                               

michmi@cytanet.com.cy

 

Βοηθός Γραμματέας: Χριστιάνα Γρηγορίου

Τηλ.: 99 464 512

christiana.gregoriou@googlemail.com

 

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων: Δήμητρα Κωνσταντίνου

Τηλ.: 99 579 692 demetracon@gmail.com

 

Γραμματέας Τύπου: Κάλλια Ματθαίου

Τηλ.: 99 402 242                               

kallia99@yahoo.com

 

Επιστημονικός Σύμβουλος: Τάκης Κονής

Τηλ.: 99 643 630               

takiskonis@cytanet.com.cy

© PCCPWC.org  | Privacy Policy