/

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

 Έγινε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Έτους Παιδιού (1979) με κύριο στόχο την προβολή των προβλημάτων των παιδιών και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε αυτά.

 Έκτοτε, οι Επαρχιακές Επιτροπές Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού (ΕΠΕΠ) θεώρησαν χρήσιμο να καταστήσουν την ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ θεσμό μέσα από τον οποίο θα προέβαλλαν επίκαιρα ζητήματα που αφορούσαν τα παιδιά, θα πρότειναν λύσεις για αντιμετώπισή τους και θα ευαισθητοποιούσαν κοινό και αρμοδίους σε αυτά.

 Με την υπογραφή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 1989, η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΟΥ καθιερώθηκε να γίνεται τον Νοέμβριο κάθε χρόνου και να περιλαμβάνει την 20η Νοεμβρίου – ημέρα υπογραφής της Σύμβασης στα Ηνωμένα Έθνη.

 Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας γίνεται το Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού το οποίο φέρνει κάθε χρόνο στο προσκήνιο ένα συγκεκριμένο και κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί τα άτομα κάτω των 18 χρόνων και που με τα πορίσματά του συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπισή του αλλά και στην ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων πάνω σε αυτό.

 Ταυτόχρονα, με εκδηλώσεις που γίνονται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ενισχύεται η συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και ενδυναμώνεται η πολιτότητα και η συναίσθηση των υποχρεώσεων του πολίτη προς την Δημοκρατία και τους θεσμούς ης.

 Με παράλληλες εκδηλώσεις προσφοράς προς παιδιά περιθωριοποιημένων ομάδων, η ΕΒΔΟΜΑΔΑ καταφέρνει να ενημερώσει τα ίδια τα παιδιά για τα δικαιώματά τους αλλά και να τονίσει την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες ομάδες παιδιών.

  

© PCCPWC.org  | Privacy Policy